รับจํานองที่ดิน

รับจํานองที่ดิน  จะพาไปทำความเข้าใจกับดอกเบี้ยประเภทต่าง ๆ ที่คนจะเริ่มเป็นหนี้ต้องรู้

จำนองที่ดิน กับแบงค์เช่นไรให้ถูกต้องและไม่เสียเครดิตการจำนองที่ดิน คืออะไรการจำนองที่ดิน คือ ในกรณีที่เรามีความจำเป็น รับจํานองที่ดิน รับจํานองที่ดินต่างจังหวัด รับจํานองบ้าน จำเป็นต้องใช้เงินก้อนมากไม่น้อยเลยทีเดียว จึงนำเงินทองหรือที่ดินของตนไปจำนองกับผู้รับจำนอง เพื่อเป็นประกันในการเรียกเก็บหนี้

โดยที่ผู้จำนองไม่ต้องมอบที่ดินหรือทรัพย์สินดังที่กล่าวถึงมา รับจํานองที่ดินต่างจังหวัด แล้วนั้นให้แก่ผู้รับจำนำ (ป.พ.พ. มาตรา 702)แนวทางจำนำที่ดินหลักการจำนองที่ดิน “ผู้จำนอง” โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินไปให้ “ผู้รับจำนอง” แล้วก็ผู้จำนอง จะได้กรรมสิทธิ์ที่ดินคืนเมื่อใช้หนี้ใช้สิน แต่ว่าหากหากไม่ใช้หนี้ 5 ปี “ผู้รับจำนอง” สามารถยึดทรัพย์สินได้โดยทันทีรูปแบบจำนำที่ดิน

1. จำนำที่ดินเพื่อจ่ายหนี้เพื่อเป็นการรับรองการจ่ายชำระหนี้ของตนเอง ระหว่าง ผู้จำนอง กับ ผู้รับจำนอง ตัวอย่าง นาย A ได้กู้ยืมเงินจากนาย B 1 แสนบาท นาย A จึงนำที่ดินซึ่งเป็นของตนไปขึ้นทะเบียนจำนองต่อบุคลากรข้าราชการ เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้เงินกู้ยืมของตน

2. จำนองที่ดินเพื่อรับรองให้คนอื่นเพื่อเป็นการรับรองการจ่ายและชำระหนี้ของบุคคลอื่น ระหว่าง ผู้จำนอง, เจ้าของที่ดิน และก็ผู้รับจำนำตัวอย่าง นาย A ได้กู้ยืมจากนาย B เป็นจำนวนเงิน 1 แสนบาท โดยนาย C ได้นำที่ดินของตนเองไปขึ้นทะเบียนจำนองต่อบุคลากรข้าราชการ เพื่อเป็นประกันการใช้หนี้ที่นาย A ได้กู้ไปจากนาย Bขอบเขตของสิทธิจำนำ

รับจํานองที่ดิน
ผู้รับจำนำมีสิทธิบังคับจำนำได้เฉพาะสมบัติพัสถานที่ขึ้นทะเบียนจำนำแค่นั้น

จะไปบังคับถึงทรัพย์สินอื่นๆที่ไม่ได้ลงบัญชีจำนองไม่ได้ตัวอย่าง ถ้าหากจำนำเฉพาะที่ดิน จะไม่ครอบคลุมถึงโรงเรือนหรือบ้านที่ปลูกคราวหลังวันจำนำ เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้ก่อนหน้าว่าให้รวมทั้งบ้านแล้วก็โรงเรือนดังที่กล่าวมาข้างต้นด้วย
2. จำนำเฉพาะบ้านซึ่งปลูกอยู่ในที่ดินของคนอื่นๆ ก็มีสิทธิเฉพาะบ้านเท่านั้น

3. จำนำย่อมไม่เกี่ยวข้องถึงดอกผลแห่งเงินทองซึ่งจำนำ อย่างเช่น จำนำสวนผลไม้ดอกผลที่ได้จากสวนผลไม้ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จำนองอยู่การจำนำที่ดินกับธนาคาร ถูกต้องและไม่เสียเครดิตต้นแบบการจำนองที่ดินกับธนาคาร รับจํานองที่ดิน รับจํานองที่ดินต่างจังหวัด รับจํานองบ้าน จะมีความน่านับถือ พิจารณาได้ง่าย และไม่เสียเครดิต

แม้กระนั้นอย่าลืมอ่านกติกาและก็ข้อแม้การจำนำที่ดินกับธนาคารของธนาคารก่อนที่จะคิดที่จะตัดสินใจนำสินทรัพย์เข้าจำนำคุณลักษณะผู้จำนองที่ดินกับธนาคาร
1. มีชนชาติไทย
2. อายุอย่างต่ำ 20 ปี

3. รายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
4. มีอายุงานปัจจุบันไม่น้อยกว่า 6 เดือน
5. กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว จะต้องประกอบธุรกิจเดี๋ยวนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีกรรมวิธีจำนองที่ดินกับแบงค์
1. เตรียมเอกสาร/แบบฟอร์มขอสินเชื่อจากธนาคาร

2. แบงค์ตีราคา
3. รอแบงค์อนุมัติวงเงิน อัตราค่าดอกเบี้ย
4. ลงลายลักษณ์อักษรกู้ยืม, สัญญาจำนองที่ดินในกรมที่ดินกับเจ้าพนักงานแค่นั้น
5. นำเอกสารจากกรมที่ดินไปให้ธนาคาร

6. รอคอยรับเงินจากธนาคารด้านใน 1-2 วันเอกสารที่ใช้เพื่อการจำนองที่ดินกับธนาคาร
1. แบบฟอร์มการขอสินเชื่อ
2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. สลิปค่าตอบแทนรายเดือน สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 6 เดือน รวมทั้งเอกสารแสดงรายรับทางด้านการเงินอื่นๆ(ถ้าหากมี)
5. สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3 / นส.3ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ พร้อมสารบาญลงบัญชีทุกหน้า
6. สำเนาหนังสือสัญญาค้าขายที่ดิน (ทด.13)

การพิจารณาสัญญาจำนองที่ดินภายหลังจากขอทุนได้เป็นระเบียบแล้ว เจ้าหน้าที่นิติกรรม

จากที่ทำการกรมที่ดิน จะติดต่อมาหาผู้จำนอง เพื่อตระเตรียมเอกสารรวมทั้งรายจ่ายเสริมเติมสำหรับในการลงนามจำนองที่ดิน พร้อมนัดหมายวันเวลาแนวทางการทำเรื่อง โดยผู้จำนองจำเป็นต้องตระเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้
1. หนังสือสัญญาจำนำที่ดิน (ท.ด.15)

2. หนังสือสัญญาจำนำ 3 ฉบับ (สำหรับผู้กู้ ธนาคาร รับจํานองที่ดิน รับจํานองที่ดินต่างจังหวัด รับจํานองบ้าน รวมทั้งสำนักงานที่ดิน)
3. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, รวมทั้งเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง โดยทางข้าราชการจะรอช่วยเหลือผู้กู้สำหรับเพื่อการลงลายลักษณ์อักษรจำนองกระทั่งเสร็จทุกขั้นตอน กระทั่งได้โฉนดที่ลงบัญชี

4. ข้อตกลงจำนอง 2 ชุด (ให้ธนาคาร 1 ชุด แล้วก็เก็บไว้เอง 1 ชุด)ปล. ควรทำสำเนาโฉนดที่ดินไว้เพื่อไถ่ถอนในอนาคต และต้องยื่นแบงค์พร้อมคำสัญญาจำนองด้วย
ข้อควรทราบทางกฎหมายกำหนดแบบไว้ว่า จำเป็นที่จะต้องทำเป็นหนังสือและก็จดทะเบียนต่อพนักงานข้าราชการแค่นั้น หากไม่เอาอย่าง แบบการจำนองจะเป็นโมฆะ ส่วนคำสัญญาการจำนอง

ควรจะกำหนดให้แจ้งชัดเกี่ยวกับราคา อาทิเช่น กู้เงิน 1,000,000 บาท โดยนำที่ดิน ค่า 2,000,000 บาท มาจำนำ สามารถกำหนดให้แจ่มชัดว่า การจำนองนี้เป็นหลักประกันหนี้สิน เพียงแค่ 1,000,000 บาท เท่านั้น

ค่าใช้สอยในการจำนำที่ดินตระเตรียมค่าใช้สอยเสริมเติมในวันที่ไปทำข้อตกลงจำนำที่ดินกับเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. ค่าธรรมเนียมเขียนคำขอแปลงละ 5 บาท
2. ค่าจดจำท่วม 1% ของวงเงินกู้ยืม รับจํานองที่ดิน รับจํานองที่ดินต่างจังหวัด รับจํานองบ้าน แม้กระนั้นไม่เกิน 200,000 บาท หรือในอัตรา 0.5% แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
3. ค่าภาษีอากรไปรษณียากร ตามวงเงินจำนอง (วงเงินจำนอง 2,000 บาท / อากรแสตมป์ 1 บาท แม้มีเศษจะคิดเป็น 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)

4. กรณีไถ่ถอน กรมที่ดินคิดค่าธรรมเนียมโฉนดละ 75 บาทการไถ่ถอนที่ดินคืนเมื่อชำระหนี้ครบแล้ว รวมทั้งผู้จำนองอยากได้กรรมสิทธิ์ที่ดินคืน ต้องแจ้งเรื่องขอโฉนดและก็ใบมอบฉันทะจากผู้รับจำนอง แล้วจึงไปไถ่ถอนกับกรมที่ดิน โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้
1. สำเนาโฉนดที่ดิน
2. หนังสือสัญญาจำนำ

3. หนังสือสัญญากู้ยืมจากผู้รับจำนอง
4. เอกสารอื่นๆ
5. อาจมีค่าธรรมเนียมน้อยสำหรับในการให้บริการจากกรมที่ดินการบังคับจำนองที่ดิน (ยึดทรัพย์สิน)

ถ้าหากผู้จำนองช้าเวลาใช้หนี้ใช้สินโดยประมาณ 30 วัน ผู้รับจำนองสามารถฟ้องต่อศาลเพื่อให้นำที่ดินผืนนั้นขายทอดตลาด หรือหลุดเป็นเจ้าของของตนได้ ก็แค่ผู้รับจำนำจะต้องส่งหนังสือทวงหนี้ไปพบผู้จำนอง

เพื่อใช้สิทธิบังคับจำนอง ถ้าถึงกำหนดแล้วผู้จำนองหรือลูกหนี้ไม่นำเงินมาจ่าย

ผู้รับจำนองจำต้องฟ้องผู้จำนองต่อศาลให้ผู้จำนองจ่ายหนี้ หากไม่จ่ายและชำระหนี้ สามารถขอให้ศาลสั่งให้นำเอาสมบัติพัสถานที่จำนำนั้นออกขายทอดตลาด เพื่อนำเงินมาจ่ายหนี้ของตน หรือขอให้ศาลสั่งให้สมบัติพัสถานที่จำนองนั้นหลุดเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองถ้าเข้าเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้สินทรัพย์ที่จำนองนั้น จะหลุดเป็นเจ้าของของตนเอง จำต้องเข้าข้อแม้ที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

1. ลูกหนี้ได้ขาดส่งดอกเบี้ยมาแล้วตรงเวลาถึง 5 ปี
2. ผู้จำนองมิได้แสดงให้เป็นที่น่าพออกพอใจแก่ศาลว่าราคาสินทรัพย์นั้นท่วมจำนวนเงินอันค้างชำระ
3. ไม่มีการจำนองรายอื่นหรือบุขอบสิทธิอื่นได้ รับจํานองที่ดิน รับจํานองที่ดินต่างจังหวัด

รับจํานองบ้าน ขึ้นทะเบียนไว้เหนือสินทรัพย์อันเดียวกันนี้เอง แปลว่า ผู้รับจำนำสามารถครองเจ้าของที่ดินของผู้จำนองได้ แม้ไม่จ่ายดอกภายใน 5 ปี ศาลเห็นว่ามีดอกเบี้ยเกือบเท่าเงินต้น และไม่มีผู้รับจำนำอื่นในการจำนองคราวนี้การบังคับจำนองนี้จะไม่พิจารณาเลยว่าในขณะที่มีการบังคับจำนองนั้น

เงินที่จำเลยอยู่ในความถือครองของคนไหนกันแน่ หรือลูกหนี้ได้โอนกรรมสิทธิ์ไปยังผู้อื่นกี่ทอดแล้วหลังจากนั้นก็ตาม สิทธิจำนองย่อมติดตามตัวเงินทองที่จำนองไปด้วยเสมอ แม้ว่าจะเป็นการโอนทางมรดกก็ตาม สิทธิจำนองก็จะติดตามไปด้วยแบบอย่าง นาย A จำนองที่ดินไว้กับนาย B เป็นเงิน 1 ล้านบาท ต่อมานาย A ตาย

จึงยกมรดกที่ดินดังที่ได้กล่าวมาแล้วให้นาย C ลูกชายของตนเอง แม้กระนั้นการเสียชีวิตของนาย A ไม่ได้ทำให้สิทธิ์ของการเป็นเจ้าของที่ดินของนาย B หมดไป นาย B ก็เลยมีสิทธิบังคับจำนองที่ดินแปลงดังที่กล่าวถึงมาแล้วได้แม้ว่าจะเป็นชื่อของนาย C แล้วก็ตามหนี้ที่เกินกำหนดความไปแล้วจะทำให้เกิดผลกระทบถึงการจำนองหรือเปล่าหากว่าหนี้ที่เป็นประกันนั้นจะเกินอายุความและก็ตาม ผู้รับจำนำก็ยังมีสิทธิที่จะบังคับจำนองเอาเงินทองที่จำนองได้

เพราะฉะนั้น ก็เลยไม่เป็นผลกระทบถึงสิทธิของผู้รับจำนองในเงินทองที่จำนองอะไร แต่จะบังคับเอาดอกเบี้ยที่ค้างชำระในการจำนองเกินกว่า 5 ปีมิได้ (ป.พ.พ. มาตรา 745) รับจํานองที่ดิน รับจํานองที่ดินต่างจังหวัด รับจํานองบ้าน การใช้หนี้จำนองการใช้หนี้จำนองทั้งหมดหรือแต่เล็กน้อย การหยุดยั้งหนี้จำนำไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตามหรือเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขข้อตกลงสำหรับในการจำนอง กฎหมายบังคับให้ไปลงทะเบียนต่อบุคลากรข้าราชการ

มิฉะนั้น จะเอาขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกมิได้

ทำความเข้าใจกับดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน MLR MOR MRR เป็นยังไง
1. อัตราค่าดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ หรือ Fixed Rateดอกเบี้ยเงินกู้ยืมแบบคงเดิมเป็นอัตราค่าดอกเบี้ยที่กำหนดไว้เป็นตัวเลขเฉพาะ ซึ่งจะไม่ปรับเปลี่ยนขึ้นหรือลงตามเหตุการณ์ตลาดเงินหรือต้นทุนทางการเงินของสถาบันการเงิน

คงที่ตลอดอายุข้อตกลงเงินกู้ยืม หรือในช่วงเวลาที่ระบุตัวอย่าง สินเชื่อรถยนต์ กำหนดดอกเบี้ยไว้ที่ 3.20% ตลอดระยะเวลาการผ่อน 4 ปี หรือสินเชื่อบ้านที่ระบุดอกเบี้ยคงที่ 3.20% ระยะ 3 ปีแรก เป็นต้น โดยดอกเบี้ยจะขึ่้นอยู่กับประกาศของสถาบันการเงินในในเวลาที่พวกเรากู้

2. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมแบบลอยตัว หรือ Floating Rateดอกเงินกู้แบบลอยตัว

หมายถึงอัตราค่าดอกเบี้ยเงินกู้ที่เปลี่ยนไปตามทุนของสถาบันการเงินหรือเศรษฐกิจในเวลานั้น ซึ่งแต่ละสถาบันการเงินจะประกาศเป็นครั้งไป ยกตัวอย่างเช่น อัตราค่าดอกเบี้ยอ้างอิงของธนาคารพาณิชย์ต่างๆแบ่งเป็นดอก MLR MOR รวมทั้ง MRR โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

– MRR (Minimum Retail Rate)เป็น อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นเลิศ ตัวอย่างเช่น สินเชื่อส่วนตัว สินเชื่อที่อยู่อาศัย ตัว MRR นี่ที่เราจะพบได้มาก เช่น MRR -0.25% ในสินเชื่อบ้านนั่นเอง โดยดอกเบี้ยชนิด MRR จะมากกว่าดอกจำพวก MLR ราว 0.5%

– MLR (Minimum Loan Rate)เป็น อัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ธนาคารจะปล่อยกู้ให้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นเยี่ยม อย่างเช่น มีประวัติการเงินที่ดี มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอย่างเพียงพอ โดยส่วนใหญ่ใช้กับเงินกู้ระยะยาวที่มีกำหนดช่วงเวลาที่แน่นอน ได้แก่ สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ ซึ่งแต่ละธนาคารมักจะปล่อยกู้แตกต่างกัน แบงค์รายใหญ่จะมีดอกเบี้ยจำพวก MLR ที่ต่ำกว่า

– MOR (Minimum Overdraft Rate)คือ อัตราค่าดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีชนิดวงเงินเบิกเกินบัญชีส่วนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่นๆดังเช่นว่า สินเชื่อบุคคลแบบมีหลักประกัน หรือสินเชื่อบัตรเครดิตจำนวนมาก จะไม่มีหลักประกัน โดยดอกเบี้ยจะคิดจากที่ธนาคารชาติระบุ

*หมายเหตุ ตัวสีน้ำเงินหมายถึงอัตราดอกเบี้ย MRR MLR MOR ที่แต่ละธนาคารเลือกใช้ในสินค้ากู้สินเชื่อที่อยู่ที่อาศัยที่มา: ธนาคารชาติหากรู้เรื่องชนิดของดอกเบี้ยแล้ว สามารถมอง 7 ขั้นตอนเตรียมความพร้อมกู้ซื้อบ้าน และสิ่งสำคัญที่คุณต้องรู้ แล้วตระเตรียมเอกสารเข้าไปขอความเห็นกับ รับจํานองที่ดิน รับจํานองที่ดินต่างจังหวัด

รับจํานองบ้าน ธนาคารได้เลยครับผม โดยแบงค์จะมีตัวเลือกทั้งยังอัตราดอกเบี้ย วงเงินการกู้ยืม อื่นๆอีกมากมาย โดยจะอนุมัติได้มากหรือน้อย หรือไม่ได้เลยนั้น ขึ้นกับค่าจ้างรายเดือน เครดิตทางการเงิน แล้วก็ระเบียบการใช้จ่ายของเราด้วย ทางที่ดีควรเริ่มสร้างวินัยการใช้เงินตั้งแต่ตอนนี้ แล้วจะมีผลให้กู้สินเชื่อได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับ

กลับสู่หน้าหลัก

Recommended Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *